26-Farm_house_Utrecht-Zecc_Architecten-wood-concret.jpg

Zecc laat je nieuwe projecten zien

Met trots laten we je zien waar we mee bezig zijn. Met wie we samenwerken aan de beste oplossingen, voor wie we de mooiste woningen ontwerpen en met welke drive we ons inzetten voor de toekomst van ons erfgoed. Van woonhuis tot parkeermachine en van industrieel monument tot sociale huurwoning. “You and I, together we relate. Highly critical to surprise and be proud”.


OPGELEVERDE PROJECTEN

Woonboerderij Utrecht
In het landelijk gebied in de omgeving van Utrecht is een grote boerderij getransformeerd tot exclusief woonhuis. Midden in het open landschap lijkt een archetypische boerderij ‘doorboord’ te zijn met een nieuw houten volume. Met de ingrepen worden grenzen tussen binnen en buiten op allerlei manieren verlegd en wordt het oude gebouw energetisch ‘gevoed’ door het nieuwe. Het bijzondere aan deze opgave is de integrale benadering op alle schaalniveaus van geraffineerd tuinontwerp (i.s.m. BOOM landscape architects) tot ruimtelijk interieur (i.s.m. ZW6) en van hoogwaardige detaillering tot een torenhoge energetische ambitie. More info... Presskit available.

Farm house Utrecht-Zecc Architecten-wood-concrete-rusted steel 01

Farm house Utrecht-Zecc Architecten-wood-concrete-rusted steel 02

Sociale huurwoningen Boxmeer
In opdracht van woningcorporatie Mooiland heeft Zecc een appartementengebouw ontworpen met 46 appartementen. Het betreffen sociale huurwoningen voor mensen met een beperkte zorgvraag. Het gebouw maakt onderdeel uit van een ensemble van aaneengesloten gebouwen en vormt de stedenbouwkundige kop met hoogteaccent in het gebied. Het gebouw heeft een basement van afgerond metselwerk met een brede doorgaande entreezone. Naar boven toe transformeert de sculpturale baksteenarchitectuur naar hoekige vormentaal met een verticale geleding. More info...

Boxmeer-Zecc-housing-masonry-05


NIEUWE PROJECTEN


Buitenplaats provincie Utrecht
Zecc heeft de opdracht gekregen voor een ensemble van gebouwen op een 19e-eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht. De monumentale villa en het koetshuis zullen grondig worden gerenoveerd en verduurzaamd. De villa wordt voorzien van een nieuw interieur en een moderne uitbreiding. Ruimtelijke thema’s en het materiaalgebruik van het bestaande huis worden voortgezet, zoals het gebruik van natuursteen in verbindende kastelementen. More info...

Manor-Zecc-marble-villa-render 01

Werkspoorfabriek Utrecht
In opdracht van Overvecht Vastgoed werkt Zecc aan het ontwerp voor de Werkspoorfabriek in Utrecht. De immense industriële loods van 175 meter lang zal worden getransformeerd tot creatieve ‘fabriek’ voor de maakindustrie. Door de toevoeging van een nieuwe structuur en extra gevelopeningen zal het gebouw een flexibele invulling gaan krijgen voor verschillende bedrijven waaronder een brouwerij. More info...

Werkspoor factory-Zecc-transformation-beer brewery-02


WORK IN PROGRESS

Watertoren Amsterdamsestraatweg Utrecht
Begin 2017 wordt gestart met de bouw  van de herbestemming van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Het vergunningstraject is bijna afgerond en de bouwvoorbereiding is in volle gang. De watertoren krijgt een horecavoorziening op de begane grond en 3 appartementen in het onderste deel van de toren. In het voormalige waterreservoir wordt een woonhuis gerealiseerd over 5 verdiepingen met een grote gevelopening gericht op de dom. In de kap worden rondom ramen gemaakt om te genieten van een fenomenaal uitzicht. More info...

Water tower-Zecc-transformation-housing-exterior 01

Woongebouw 'De Koningin' Kraanbolwerk Zwolle
Het ontwerp voor een markant woongebouw in opdracht van AM is gereed. In de komende periode wordt het ontwerp technisch  uitgewerkt en gepresenteerd aan de bewoners van Zwolle. Het rijzige gebouw met stoere verticale penanten wordt elegant afgedekt met een 'kroon' van goudkleurig aluminium en een dubbele rij dakkapellen. De uitstekende pilasters en strenge gevelritmiek verwijzen naar een pakhuis. More info...

De Koningin-Zecc-apartments-masonry-render 01


START BOUW / IN UITVOERING

Polygonale Loods Tilburg
De bouwwerkzaamheden voor de herbestemming van de Polygonale Loods in de spoorzone van Tilburg zijn gestart! De loods krijgt een tweede leven als grand-café, wijnbar en ruimte voor markten en evenementen en zal worden geëxploiteerd door EVE. Zecc werkt aan het project in opdracht van BOEi (“Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed”) BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor de uitvoering. In het voorjaar staat de oplevering gepland. More info...

Polygonale Loods-Zecc-transformation-existing situation-03


beeldverantwoording: 1,2,3,5,8: Stijnstijl Fotografie, 4,6,7: 3D Studio Prins