112_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Werkspoorfabriek

The industry of making

De Werkspoorfabriek
In het Werkspoorkwartier van Utrecht bevindt zich een immense industriële loods van 175 meter lang. De fabriek is samen met een aantal andere gebouwen onderdeel van het oude Werkspoor. Hier werden grootschalige staalconstructies verwerkt voor weg en waterbouw. De meeste gebouwen zijn inmiddels gesloopt, maar samen met de Werkspoorkathedraal vormt het gebouw de aanjager van het gebied en is het een symbool voor circulaire gebiedsontwikkeling. In 2018 won het werkspoorkwartier de ABN AMRO Circular Economy Award. De Werkspoorfabriek is geen monument, maar een zeer kenmerkend grootschalig voorbeeld van industrieel erfgoed. De opdrachtgever is de uitdaging aangegaan om het gebouw te behouden en te activeren met een breed pallet aan werk gerelateerde functies. De Werkspoorfabriek maakt onderdeel uit van een ensemble van bestaande gebouwen en het Hof van Cartesius, een circulaire broedplaats. Voor Utrecht is het een unieke plek, waarbij heden en verleden op een inspirerende wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Functies
In de Werkspoorfabriek zit een scala aan bedrijven van creatieve zelfstandigen tot de grote bierbrouwerij De Leckere. De bedrijven vormen samen een community in de creatieve sector en maakindustrie. Er is horeca en een eventspace om ontmoetingen te stimuleren van verschillende bedrijven, die zich richten op het leerproces van het ‘maken’. Voorbeelden hiervan zijn het opleidingscentrum van Baars & Bloemhoff en Parts On Demand, waar innovatie plaatsvindt op het gebied van 3D printen. Deze bedrijven zijn gevestigd op de begane grond en hebben allen een eigen nieuwe industriële entree. Deze ruimtes zijn dubbel hoog en voorzien van een entresolvloer. Op de 2e en 3e verdieping bevindt zich De Stadstuin. Deze organisatie activeert de community en verhuurt ruimtes aan kleinere en middelgrote creatieve bedrijven. Op de kop van het gebouw is een grote multifunctionele ruimte gemaakt voor diverse doeleinden: feesten, lezingen, workshops en vergaderen met fantastisch uitzicht op het Amsterdam Rijnkanaal. Deze ruimte maakt een breed publiek gebruik van het gebouw mogelijk en toont de ruwheid van het Werkspoorverleden. De oude kraanbaan is behouden en de geur van het verleden is nog aanwezig. Er zijn diverse nieuwe gevelopeningen in de bestaande gevels ten behoeve van de nieuwe functies. Deze openen het gebouw en dragen bij aan de levendige wisselwerking tussen binnen en buiten. Belangrijkste doel is activeren van het gebied, het gebouw en de mensen die hier samen werken, denken, leren en maken. Er is zelfs plek gevonden voor het onderbrengen van een klein museum, die het verhaal vertelt over het verleden van Werkspoor en de naastgelegen arbeiderswijk Zuilen.

Concept
Het idee was om binnen de vrije industriële ruimte van 175x25x15 meter een nieuwe structuur aan te brengen waarin bedrijven van verschillende omvang en activiteit zich kunnen vestigen. Zonder dat hierbij het industriële karakter, doorzichten en de lengtewerking worden doorbroken. Om het hoge ambitieniveau te kunnen halen is plaatselijk veel oppervlakte toegevoegd om op andere plekken juist zoveel mogelijk ruimtelijkheid te behouden. Van grote entreeruimten tot kleine eenheden, steeds wisselend qua beleving en uitzicht. Het geheel vormt een grote inspirerende ontdekkingsreis voor gebruikers en bezoekers. Het is een fabriek van verschillende bedrijven ruimtelijk en visueel aan elkaar verbonden. Bij de centrale entree is de volledige hoogte van de loods te zien en twee immense trappen, die je naar boven begeleiden. De kenmerkende lichtstraten en doorlopende stalen vensters zijn gerestaureerd en voorzien van isolatieglas. Het idee is dat met de ingrepen in de gevels en de toegevoegde nieuwe structuur van open vloeren kan worden ingespeeld op een wisselende vraag in de toekomst.

Gevels
Er zijn diverse nieuwe gevelopeningen gemaakt met het belang dat het karakter niet verloren zou gaan. Er zijn diverse nieuwe toegangen gemaakt om het gebouw te ontsluiten en de activeren. 2 op de kop en een hoofdentree in het midden. In de lange gevel zijn verder diverse toegangen gemaakt voor bedrijven, die zich op de begane grond bevinden. De centrale entree biedt toegang aan de bedrijven op de 2e en 3e verdieping. De nieuwe vensters op de 2e verdieping, die uitzicht en daglicht bieden, liggen in het vlak van het metselwerk en zijn daarmee onderdeel van het volume. De entrees daarentegen “liggen op” de gevel om zo in de lengterichting ook herkenbaar te zijn. Deze entrees zijn uitgevoerd als grote industriële schuifdeuren met daarbinnen een loopdeur. De hoofdentree steekt nog wat verder uit en is ook hoger dan de nevenentrees. Hierdoor ontstaat er een heldere hiërarchie in de gevel. Door vorm en positie is het duidelijk wat bestaande en nieuwe gevelopeningen zijn en ontstaat er een heldere historische gelaagdheid.

Circulair en flexibel
De open vloer op de 2e en 3e verdieping zijn ingevuld met flexibele units van hout en glas. Samen met Respace heeft Zecc een configuratie bedacht van een modulair bouwsysteem binnen het bestaande ritme van de 175 meter lange loods. Het houten bouwsysteem van Respace is flexibel en kan eenvoudig worden aangepast of herplaatst. Het systeem is 100% circulair en wordt zonder schroef- en/of lijmverbindingen in elkaar gezet. Het geheel vormt een ruimtelijke wereld met bruggetjes, trappen en doorzichten. Het ritme van de bestaande stalen spanten vormde het uitgangspunt, maar daar is een extra dimensie aan toegevoegd.

Duurzaamheid
Naast Circulair en flexibel, is het volledige gebouw geïsoleerd, voorzien van isolatieglas en ligt het dak volledig vol met PV-panelen. Voor het terrein heeft Flux Landscape een diagonaal grid ontworpen met groene invullingen, zodat het gebied rondom het gebouw toegankelijk is. Deze oplossing is hetzelfde als bij de naastgelegen Werkspoorkathedraal, waarmee de twee gebouwen middels een ‘tapijt’ met elkaar worden verbonden. Alle hekken zijn van het terrein verwijderd en het gebouw opent zich naar zijn omgeving. Het Werkspoorkwartier is een voorbeeld van een duurzame industriële gebiedstransformatie. Het Werkspoorkwartier is inmiddels het populairste werkgebied voor creatief en ondernemend Utrecht. De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een serie initiatieven waarin wordt samengewerkt met partijen die in het gebied actief zijn. Zecc is zelf gevestigd in de Werkspoorkathedraal en zo betrokken geraakt bij de Werkspoorfabriek.

De opdrachtgever over De Werkspoorfabriek
Opdrachtgever Bob Scherrenberg, Overvecht Vastgoed
“Als Utrechts familiebedrijf hebben wij ons voor lange tijd verbonden aan Werkspoorkwartier. We dragen bij aan de transformatie van het gebied door de herontwikkeling van industriële panden waarin werken, leren, experimenteren en ontmoeten samenkomen. We geloven in de kracht van samenwerking en kruisbestuiving. Dit is terug te zien in het ontwerp. Ontmoeting wordt gefaciliteerd door ruim opgezette verkeersruimtes. Een eventspace en skybox bieden ruimte voor bijeenkomsten, waar ook externen welkom zijn. In de hoofdentree van het gebouw zit koffiebar Pluck die voor iedereen toegankelijk is. Om de relatie met publiek, de historie en de omliggende wijk te versterken is het Museum van Zuilen in de Werkspoorfabriek gehuisvest. Exploitant De Stadstuin is de drijvende kracht in het faciliteren van ontmoeting tussen alle huurders en externe bezoekers. Naast verhuur en beheer vervullen zij de rol van verbinder. Door gerichte programmering voor de huurders en bredere events zorgen zij voor de “software” van een stimulerende werkomgeving.
De synergie tussen ontwerp en programmering is essentieel. Dat maakt ons een uitdagende opdrachtgever die adaptief vermogen eist in het ontwerpproces. Zecc is er goed in geslaagd ruimte te creëren voor wensen en actieve inbreng van toekomstige gebruikers. Waar er in eerste instantie sprake was van een bovenetage met basic casco units, is gaandeweg in het proces gekozen voor de realisatie van een circulair box in box principe, ontworpen en gebouwd door Respace. Wunderhund tekende voor de inrichting van de entree en de gemeenschappelijke ruimtes en Flux voor de inrichting van de buitenruimte. Ruimhartige samenwerking heeft geresulteerd in een ruimhartig gebouw waar huurders en bezoekers zich welkom voelen. Dit leidt nu al tot prachtige dwarsverbanden en tot een voelbare energie!”

Fotograaf: Stijn Poelstra fotografie & video
Beeld Baars & Bloemhoff: Wouter van der Sar

locatie:
Utrecht
categorie:
Transformaties
m2:
9.200
opdrachtgever:
Overvecht Vastgoed
Team:
Van Kessel Bouw, Respace, Kijk op Bouwen, Baas B.V, H2O Installatietechniek, Van Roekel & van Roekel, Wunderhund, Flux Landscape
programma:
creatieve bedrijven, maakindustrie, bierbrouwerij
periode:
2016 - 2019
Download PDF
Werkspoor_factory-historical_photo-01.jpg
15_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Aansluiten op bestaande structuur

De nieuwe hoofdentree vindt op een frisse manier aansluiting bij het al bestaande jaren 80 gebouw, dat gekenmerkt wordt door zware betonstructuren. ‘De expressieve getande vorm van de nieuwe luifel, is gebaseerd op het stramien van het gebouw. De kenmerkende betonnen kolommen zijn in een soort raster gebouwd, wij wilden daarop aanhaken’, aldus Kellerhuis. Om de bestaande wat zware en gesloten gevel wat te verzachten, is gekozen voor afgeronde, vloeiende vormen in een lichtglanzende messingtint. Deze tint is geïnspireerd op de oorspronkelijke messingkleurige letters van de signing van Buitenlandse Zaken, die voorheen aan de buitenkant van het gebouw te zien was. De witte gekromde gedeeltes van de luifel, die opvallen door hun geweven, netachtige textuur, zijn bekleed met 3D geprinte kunststof (een samenwerking met Aectual). Het materiaal, hergebruikt plastic, is 100% circulair. Wat Zecc betreft was het belangrijk het duurzaamheidsthema, dat ook binnenin het gebouw een grote rol speelt, alvast manifest te maken bij de ingang van het parlementaire gebouw.

13_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
51_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factory-p.jpg
19_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factory-B.jpg

Weerkaatsing van het water
Vanuit de hoofdentree lopen de bezoekers naar de beveiligingscheck. De scanstraten, die volledig zijn uitgevoerd in de elegante messingkleur die we reeds buiten zagen, vallen door hun discrete plaatsing in de ruimte buiten het zicht. De check is snel vergeten zodra de bezoekers de centrale hal in stappen. Met zijn hoge rasterplafond, kenmerkende slanke pilaren en de messingkleurige roltrap, is deze ruimte het indrukwekkende oriëntatiepunt van het gebouw. Door de hoge ramen sijpelt niet alleen fijn daglicht binnen; ook ervaart de bezoeker de connectie met de vijver en beplanting in de tuin. De zachte beweging van het water buiten wordt op poëtische wijze weerkaatst door de witte vlakken van het rasterplafond.

Herkenbaarheid
Om de werknemers en bezoekers van deze tijdelijke Tweede Kamervesting zich meteen thuis te laten voelen, zijn bekende elementen uit het gebouw aan het Binnenhof nagebouwd of hergebruikt. Zo zijn er de kenmerkende roltrappen die vanaf de centrale hal direct naar de plenaire zaal op de tweede etage van het gebouw leiden. Kellerhuis: ‘De route van de entree tot de plenaire zaal heeft dezelfde sequentie als op het Binnenhof. Ook de positie van de zaal is op hetzelfde niveau. Deze herkenbaarheid maakt dat je je sneller thuis voelt en als vanzelfsprekend door het gebouw navigeert.’ De voormalige Van Kleffenszaal is door Zecc omgebouwd tot plenaire zaal, de plek waar de Tweede Kamerleden na het zomerreces gaan vergaderen.

21_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
22_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Innovatief bouwsysteem

Er is gekozen voor een innovatief, steigerloos, prefab bouwsysteem. De prefabelementen bestaan uit een houtskeletbouwdeel met isolatie, en worden afgewerkt met dunne, minerale steenstrips. Dit heeft een aantal voordelen; doordat de elementen geprefabriceerd worden is de bouwplaats schoon en steigerloos en is een woning direct na het plaatsen van de elementen wind en waterdicht. Een kraan hangt de elementen op zijn plek. De opbouw van de elementen zorgt ook voor een finke gewichts- en kostenbesparing.

 

Zorgvuldige detaillering

Het toepassen van een innovatief bouwsysteem vraagt om een zorgvuldige detaillering. De grootste uitdaging met dit systeem was, om met de dunne steenstrips een stevig en solide ogend gebouw te maken. We willen immers de krachtige Europese stad laten zien. Er is dan ook intensief met de fabrikant samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen op zo’n manier dat het ook bouwkundig goed gaat. Er is veel tijd gestoken in aansluitingen en hoekoplossingen. De naden van de prefabelementen zijn weggewerkt in reliëf en schaduwvoegen. De toepassing van minerale strips gaf de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan ‘metselwerk’-verbanden toe te passen wat de gebouwen een grote rijkheid in architectuur oplevert. De strip zelf is groter dan een standaard waalformaat, waardoor een robuuster gevelbeeld ontstaat. Op plintniveau in de onderste twee lagen, waar de bezoeker het gebouw aanraakt of een fets tegenaan zet, is gekleurd beton gebruikt.

Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factory-d.jpg
18_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Samenleven
De hoge mate van sociale controle en ontmoeting is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Dit wordt op verschillende manieren gestimuleerd. De videwoningen liggen rondom op maaiveldniveau en hebben een eigen voordeur aan de straat. Hierdoor is het gebouw aan alle kanten open, toegankelijk en levendig; hier wordt gewoond. De trappenhuizen zijn strategisch geplaatst en zijn zowel aan de straat als aan de hofzijde toegankelijk. De toegang tot kleine fetsenstallingen vindt plaats vanuit het centrale binnenhof, waardoor ontmoetingen worden gestimuleerd. De meeste buitenruimten zijn langs de galerij, aan de geluidluwe binnenzijde van de hof geplaatst. Het is een unieke oplossing die voor een levendige en sociaal veilige hof zorgt.

 

Tussenvoorziening

Direct naast de pergola is er een ruimte voor de Tussenvoorziening. Dit is een organisatie die mensen helpt die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld door schulden of doordat ze dakloos zijn geweest. In G8 wonen vragende en dragende bewoners; de dragende bewoners kunnen een handje helpen als dat nodig is, met ondersteuning van de Tussenvoorziening.

20_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
23_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
26_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
24_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Verwijzing naar Nederlandse landschap
Buiten de plenaire zaal treffen politici en de pers elkaar bij de welbekende ‘patatbalie’. Door de geknikte vorm, sluit de nieuwe lange balie goed aan bij de reeds genoemde jaren 80 bouwstijl van Apon. Het symbolische ‘voortbouwen op wat er al is’, komt ook tot uiting in de materiaalkeuze van de balie. De houten latten zijn immers hergebruikt uit de oude Van Kleffenszaal.
Naast de plenaire zaal zijn er de zeven commissiezalen die zich als het ware in de ‘coulissen’ van de Statenpassage bevinden. De zalen ogen rustig en hebben dankzij de lichtgrijze tinten en perenhouten desks, die in een halve maanvorm opgesteld staan, een duidelijke samenhang met de plenaire zaal. Het stukwerk op de muren – een abstract gradiënt van golven en grijstinten – verwijst naar het Nederlandse landschap. Een deel van de wanden is bekleed met gesneden repen petfilt, een duurzame akoestische oplossing.

14_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

Flexibiliteit
De kern van deze tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer speelt zich af op de onderste drie verdiepingen, met o.a. de Statenpassage, commissiezalen, ledenrestaurant en de plenaire zaal. Toch zijn ook de overige verdiepingen van het gebouw van groot belang: hier zetelen immers de ambtelijke ondersteuning en de fracties. Deze kantooromgeving wordt gekenmerkt door frisse puien, lichte transparante ruimtes en zoveel mogelijk daglicht. In het ontwerp is bewust rekening gehouden met de noodzaak tot interne verschuivingen in het geval van een nieuwe verkiezingsuitslag. Door de plattegrond zo flexibel mogelijk in te vullen, kunnen medewerkers zonder al te veel moeite ‘verhuizen’ binnen het gebouw.

25_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
17_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG
5Werkspoor_factory-Zecc-transformation-beer_brewery-.JPG
11Werkspoor_factory-Zecc-transformation-beer_brewery.JPG

Zecc Architecten werd door het Rijksvastgoedbedrijf geselecteerd voor deze opgave omwille van de pragmatische, gegronde, ‘typisch Nederlandse’ werkwijze waar het bureau om bekend staat. Zelf noemt Zecc deze manier van aanpak ‘Grounded Architecture’, een vorm van ontwerpen die functioneel, duurzaam en zinnenprikkelend is. Deze werkwijze heeft zich bewezen in succesvolle transformaties van openbare gebouwen zoals het Drents Archief en de Utrechtse Bibliotheek aan de Neude. Beide projecten werden gewaardeerd om de ruimtelijke kwaliteit en de juiste balans tussen karakteristieke elementen én nieuwe toevoegingen. In samenwerkingen heeft Zecc de reputatie zich meedenkend en optimistisch op te stellen. Dit profiel, in combinatie met de reeds opgebouwde ervaring en gerealiseerde projecten, sloot wat het Rijksvastgoedbedrijf betreft ideaal aan op de uitdaging een tijdelijk onderkomen te creëren voor de Tweede Kamer.

Meer Transformaties

 • Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-werksta.jpg

  De Vasim

  locatie:
  Nijmegen
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  12.000
  opdrachtgever:
  Lingotto
  Team:
  KlokGroep, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Croes
  programma:
  ruimte voor creatieve bedrijven, cultuur, sport, evenementen en horeca
  periode:
  2021 - 2023
 • 4Zecc_Architecten-transformation-Water_tower-housing.JPG

  Watertoren Utrecht

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  920
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  R&R Bouw, Neveschips, IMd, FMax-Isaac, DGMR
  programma:
  exclusief woonhuis, 3 appartementen, commerciële ruimte
  periode:
  2012 - 2022
 • Zecc-Gemeentehuis-Renswoude-City_Hall-exterior-head.JPG

  Gemeentehuis Renswoude

  locatie:
  Renswoude
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  1.060
  opdrachtgever:
  Gemeente Renswoude
  Team:
  Van Vliet Bouwmanagement, M3E, IBT, Gemeente Renswoude, Bouwbedrijf Osnabrugge, IRP Bouwadvies
  programma:
  Raadhuis, kantoren
  periode:
  2020 - 2023
 • Zecc-Coberco-fabriek-Arnhem-housing-interior-hall.jpg

  Cobercofabriek Arnhem

  locatie:
  Arnhem
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  16.000
  opdrachtgever:
  BPD Ontwikkeling
  Team:
  Delva landscape, Orange architects, Studiospacious
  programma:
  66 appartementen, 30 ggb
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Duvelhof-housing-transformation-Tilburg-courty.jpg

  Duvelhof Tilburg

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  8.100
  Team:
  Studio REDD, Nico de bont, Hazenberg Bouw, De Bouwecoloog
  programma:
  creatieve ateliers, 20 appartementen, commerciële ruimte, ondergronds parkeren
  periode:
  2020 - heden
 • 1Zecc-KPN-hof-Apeldoorn-header.jpg

  KPN-hof Apeldoorn

  locatie:
  Apeldoorn
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties, Gebiedsontwikkeling
  opdrachtgever:
  Explorius
  Team:
  Flux Landscape, Gemeente Apeldoorn
  programma:
  95 woningen, horeca, werken, commerciële ruimte
  periode:
  2023 - heden
 • 122-Zecc_Architecten-Tweede_Kamer-parliament-transfo.JPG

  Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer

  locatie:
  Den Haag
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  80.000
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf
  Team:
  Strukton Worksphere
  programma:
  publieke entree, plenaire zaal, commissiezalen, kantoren, restaurants en horeca
  periode:
  2017 - 2021
 • 10Zecc_architecten-Onderdelenloods-transformation-Utr.jpg

  Onderdelenloods

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  1.700
  opdrachtgever:
  Zecc Vastgoed BV
  Team:
  R&R Bouw
  programma:
  5 kantoorstudio's
  periode:
  2021 - heden
 • 01-Zecc_Architecten-Bergen-Family_Farmhouse-Stolpbo.jpg

  Stolpboerderij Bergen

  locatie:
  Bergen
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  BOOM landscape
  programma:
  Hedendaags familiehuis
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Bibliotheek_Utrecht-KH-003_TITLE.jpg

  Interieur Bibliotheek Neude

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  9.000
  opdrachtgever:
  De Bibliotheek Utrecht
  Team:
  Rijnboutt, Jurriens B.V. maar! bouwmanagement, Coors, Keijsers, Gispen
  programma:
  bibliotheek, kantoren, horeca, vergaderzalen, auditorium
  periode:
  2015 - 2020
 • 01-Zecc_Architecten-Utrecht-house-steel-craft.JPG

  Steel Craft House

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  m2:
  120
  opdrachtgever:
  R. Manders en H. Caspersen
  Team:
  staalstudio, vrienden, vof de Bouwmaat
  programma:
  woning
  periode:
  2011 - 2020
 • 02_Spoorzone_Zwolle.jpg

  Visie De Loodsen - Spoorzone Zwolle

  locatie:
  Spoorzone Zwolle
  categorie:
  Transformaties, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  78.000
  opdrachtgever:
  NS / Museum de Fundatie / ArtEZ / Cibap / Gemeente Zwolle
  Team:
  BGSV
  programma:
  museum, onderwijs, creatieve en culturele bedrijvigheid, innovatie district, wonen, kantoor, culturele voorzieningen, horeca, exposities en tentoonstellingen
  periode:
  2021-2022
 • 6Herbestemming_wonen_werken-project-23-Herbestemmin.jpg

  Woonkerk XL

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  475
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Rietveld interieurbouw
  programma:
  Transformatie kerk tot ruimtelijk woonhuis
  periode:
  2007-2009
 • 1Zecc_Architecten-Ruimzicht_Den_Haag-48.jpg

  Ruimzicht Den Haag

  locatie:
  Den Haag
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties
  opdrachtgever:
  Staedion/ Heijmans Vastgoed
  programma:
  81 sociale huurwoningen, commerciële plint
  periode:
  2020 - heden
 • 15-Zecc_Architecten-GAK_gebouw-Amsterdam-transforma.JPG

  GAK middendeel

  locatie:
  Amsterdam
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  10.000
  opdrachtgever:
  Steenvastgoed
  Team:
  WDJArchitecten, ABT, DPA, Huygen
  programma:
  120 hotelkamers, lounge
  periode:
  2015 - 2020
 • Zecc_Architecten-villa-manor-marble-concrete-01A.JPG

  Buitenplaats Provincie Utrecht

  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  950
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Van Rossum, Nijeboer - Hage, Remy Meijers
  programma:
  woonhuis, kantoor
  periode:
  2016 - 2020
 • CAB-Cartesius-transformation-old-masonry-Zecc_Archi.jpg

  Transformatie CAB Cartesiusdriehoek

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  opdrachtgever:
  BPD / Lingotto
  Team:
  ZUS, CCO, Arup
  programma:
  leisure, maak industrie, appartementen
  periode:
  2017 - 2018
 • 52_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

  Werkspoorfabriek

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties
  m2:
  9.200
  opdrachtgever:
  Overvecht Vastgoed
  Team:
  Van Kessel Bouw, Respace, Kijk op Bouwen, Baas B.V, H2O Installatietechniek, Van Roekel & van Roekel, Wunderhund, Flux Landscape
  programma:
  creatieve bedrijven, maakindustrie, bierbrouwerij
  periode:
  2016 - 2019
 • 4Zecc_Architecten-transformation-Tweede_Daalsedijk-f.JPG

  Herbestemming Wagenmakerij

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties
  m2:
  1.200
  opdrachtgever:
  NS-Stations
  Team:
  Except, Aversch, Nieman
  programma:
  kantoren, multifunctioneel gebouw
  periode:
  2015 - 2017
 • Boothstraat-Zecc-transformation-masonry_lamellae-04.JPG

  Studentenhuisvesting

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties
  Team:
  Versteeg Utrecht
  programma:
  studentenhuisvesting
  periode:
  2014 - 2016
 • santpoort_zecc_wonen_cortenstaal_spoorhuis01.jpg

  Spoorhuis

  locatie:
  Santpoort
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  100
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  STUDIO JEROEN VAN ZWETSELAAR
  periode:
  2009 - 2012
 • Zecc_Architecten_Woonboerderij_Utrecht_wood_concret.jpg

  Woonboerderij

  locatie:
  provincie Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  950
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  STUDIO JEROEN VAN ZWETSELAAR, Van Rhenen, BOOM
  programma:
  woonhuis, kantoor, atelier
  periode:
  2013 - 2016
 • appartement_kapel_kerk_monument_utrecht_herbestemmi.jpg

  Woonkapel

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  250
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Thesis Bouw Nieuwegein
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2006 - 2007
 • 1NH_hotel_27_.JPG

  Sidewall(k)

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  Gemeente Utrecht
  Team:
  Bouwbedrijf van den Engel
  programma:
  Gevel van hergebruikte stoeptegels
  periode:
  2012 - 2014
 • 19Zecc_Herbestemming_exterieur_Drents_Archief_Assen.jpg

  Drents Archief 3.0

  locatie:
  Assen
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  3.300
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf en Drents Archief
  Team:
  Brands Bouwgroep B.V.
  programma:
  Openbaar archief
  periode:
  2010 - 2012
 • 2zecc_architects-water_tower-den_bosch-transformatio.JPG

  Watertoren

  locatie:
  Den Bosch
  categorie:
  Transformaties
  opdrachtgever:
  BOEi
  Team:
  BAM Utiliteitsbouw, Schakel & Schrale
  programma:
  Kantoren & horeca
  periode:
  2011 - 2014
 • Zecc_Architecten-Mout-Hilversum-Eurobioscoop-food_h.JPG

  Foodhall MOUT met Brouwerij

  locatie:
  Hilversum
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.000
  opdrachtgever:
  Teus Kroon
  programma:
  Foodhall, Gooische bierbrouwerij
  periode:
  2016 - 2017
 • Zecc_Architecten-transformation-housing-masonry-Ams.jpg

  Studie Herontwikkeling Telefoongebouw

  locatie:
  Amsterdam
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties
  m2:
  3.300
  opdrachtgever:
  Aham Vastgoed
  Team:
  Van Rossum
  programma:
  appartementen
  periode:
  2016 (selectie)
 • 4StJansklooster_zecc_monument_vitens_watertoren_her.JPG

  Uitkijktoren Sint Jansklooster

  locatie:
  Sint Jansklooster
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  BOEi / Vitens en Natuurmonumenten
  programma:
  Uitkijktoren
  periode:
  2007 - 2014
 • 2Zecc_Architecten-Polygonale_Loods-transformation-re.JPG

  Polygonale Loods

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.500
  opdrachtgever:
  BOEi
  Team:
  EVE, BAM, Hugo Interieurvormgeving
  programma:
  restaurant, evenementenruimte
  periode:
  2015 - 2017
 • 5energieneutraal_monument_enul_driebergen_zecc_part.jpg

  Duurzaam Monument

  locatie:
  Driebergen
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  opdrachtgever:
  Particulier / Stichting Duurzaam Renoveren van Historische Gebouwen
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2009 - 2010
 • Zecc-transformation-water_tower-monument-house-Soes.jpg

  Woonwatertoren

  locatie:
  Soest
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  280
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Plegt-Vos. Middelkoop
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2002 - 2004
 • 1Zecc_Klushuis_Rolf_FR_Pompstraat_Rotterdam_architec.jpg

  Zwarte parel

  locatie:
  Rotterdam
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Studio Rolf.fr
  programma:
  woning en atelier
  periode:
  2008 - 2012