1Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-werksta.jpg

De Vasim

Culturele hotspot aan de Waal

In opdracht van Lingotto en Familie Van de Klok heeft Zecc het transformatieplan en ontwerp gemaakt voor de renovatie en transformatie van het monumentale fabriekspand De Vasim op het NYMA-terrein in Nijmegen. De transformatie is uitgevoerd door de KlokGroep.


De Vasim is het eerste opgeleverde gebouw in de gebiedsontwikkeling van het NYMA-terrein dat komende jaren organisch zal veranderen in een creatieve en culturele hotspot aan de Waal. In samenwerking met ZUS is bij de start een ruimtelijke verkenning voor De Vasim en het NYMA-terrein gemaakt. Dit was in opdracht van Lingotto, KlokGroep en de Gemeente Nijmegen. ZUS heeft dit uitgewerkt tot beeldkwaliteitsplan, transformatiekader en stedenbouwkundig ontwerp voor het gehele NYMA-terrein.

 

Historie NYMA-terrein en De Vasim

Het NYMA-terrein met een oppervlakte van 60.000 m2 en is gelegen aan de westzijde van het centrum van Nijmegen, pal naast de brug De Oversteek. Het NYMA-terrein is ooit in 1928 opgericht als kunstzijdespinnerij en was voor tientallen jaren de grootste werkgever in Nijmegen. In de periode van de wederopbouw werd het bedrijf in het kader van Marschallhulp licentiehouder van het in Amerika ontwikkelde continuspinprocedé. Voor de machines van de nieuwe continuspinnerij was een groot gebouw nodig, dit kwam er tegenover het hoofdgebouw aan de overzijde van de dijk in een binnendijks wiel, waarvan de vorm nu nog steeds zichtbaar is.

 

Deze spinnerij kwam in 1948 gereed en vandaag de dag kennen we dit gebouw als De Vasim. Eind jaren ‘50 verplaatste de arbeidsintensieve textielindustrie van Nederland naar Azië en in 1969 sloot de NYMA grotendeels haar deuren.


Ondanks dat het gebouw zijn bestaansrecht heeft aan de kunstzijdespinnerij dankt het zijn naam aan de nieuwe bestemming die in 1985 in het immense fabrieksgebouw onderdak vond; de sinterfabriek Vasim (VliegAsSInterMaatschappij). Het bedrijf verwerkte vliegas uit kolengestookte elektriciteitscentrales tot kunstgrind en lytag, een ingrediënt voor lichte betonsoorten en fundering voor asfaltwegen. Bij dit proces gaven de bergen afvalgruis rondom de fabriek veel stofoverlast en na veel protest van de bewoners van Nijmegen-West sloot de fabriek vanwege de milieuoverlast in 2000.


Het gebouw kwam in eigendom van de gemeente en in de daaropvolgende jaren vond het gebouw als Stichting cultuurspinnerij De Vasim onderdak en opslagruimte aan een tentenverhuurbedrijf, werkplaatsen voor ruim 40 kunstenaars en culturele bedrijven en vonden er in de voorste twee hallen veel evenementen en (publieks)activiteiten plaats.

 

Het NYMA-terrein in ontwikkeling
NYMA is in ontwikkeling en de plek voor pioniers. Het voormalige fabrieksterrein is de afgelopen jaren al fink veranderd en wordt de komende jaren nog meer getransformeerd tot de levendige hotspot van Nijmegen met onmisbare industriële sfeer. Een ontwikkeling die een organische groei brengt en waarin tijdelijke en meer defnitieve gebruikers elkaar opvolgen met ruimte voor makers, cultuur, horeca, educatie, sport & evenementen.


Binnen het door ZUS opgestelde raamwerk voor de openbare ruimte worden de bestaande (monumentale) gebouwen gehandhaafd en wordt er een nieuwe fabric met structuren en inrichtingselementen met een herkenbare identiteit door de verschillende plekken geweven. Hierdoor worden de Winselingsedijk als Boulevard, het Waalfront met terras aan de Waal, de Grote Kolk met evenementenruimte en dek aan De Vasim, de Kleine Kolk met ruimte voor sport onder de brug De oversteek en iets verder gelegen kavel 7 met elkaar verbonden. Hierin staan de herkenbare robuuste relicten, het grootse landschap en de industriële logica centraal.


Herkenbare stalen inrichtingselementen in blauwgrijze NYMA-kleurstelling die een overgang/verbinding vormen tussen De Vasim en de openbare ruimte, zijn het opgetilde dek met terras aan de dijk en het transformatorhuis en de brede stalen trap die toegang biedt naar de zuidelijk entree (en vluchtroute) van de eventspaces en ondersteunende kantoren op de verdiepingen in de hallen en het zuidelijke kopgebouw.

 

Het concept / strategie
Voor De Vasim is middels vier stappen; waarderen, verbinden, activeren & verduurzamen, een ruimtelijk concept ontwikkeld waarmee het gebouw gefaseerd op overzichtelijke wijze en met behapbare schaal getransformeerd kon worden. Hierbij stond centraal dat het robuuste karakter van het gebouw zichtbaar werd gemaakt en waar mogelijk in ere werd hersteld (of zelfs versterkt).

 

Om het gebouw met het NYMA-terrein te verweven zijn de gevels meer naar de omgeving geopend en is er een goede en overzichtelijke organisatie ontworpen die aansluit op het NYMA Fabrik. Niet alleen voldoet deze structuur aan de huidige bouwfysica en regelgeving van nu, maar vormt ook duurzame basis voor ingrepen en (functie)wijzigingen in de toekomst. De daaruit volgende ruimtes kunnen op verschillende manieren geactiveerd en geprogrammeerd worden en bieden plekken voor ontmoeting, kruisbestuiving en experiment voor gebruikers en functies onderling naar de omgeving. Tijdens deze stappen is er gekeken of er met een passend klimaatconcept en materialisering het gebouw waar mogelijk kon worden verduurzaamd, waarbij de bestaande installatieruimtes werden benut en er een prettig binnenklimaat voor verschillende activiteiten ontstond. Vanwege de enorme schaal van het gebouw zijn de ontwerpvoorstellen vanuit een low-tech benadering gedaan, aansluitend op de industriële logica van het gebouw en zo werd slim omgegaan met het beschikbare budget. Hierbij stond het creëren van betaalbare (werk)ruimtes voor de beoogde doelgroep van creatieve bedrijvigheid & start-ups centraal.

 

Een robuust relict met heldere organisatie
De Vasim wordt gekenmerkt door zijn immense schaal en bijna sphinx-achtige verschijning. Gelegen aan de dijk, in de kolk, maar zijn herkenbare schoorstenen, repeterende schaaldaken en over de gehele lengte lopende ventilatierug goed zichtbaar vanaf de weg over de brug De Oversteek. 


Een groots betonnen casco bestaande uit vier repeterende schaaldaken doorsneden door twee centrale assen. Één centrale straat van noord- naar zuid die het kopgebouw met schoorstenen aan de dijk, de hallen en het zuidgebouw met wachtgevel met elkaar verbind, voorzien van betonnen jukken en meerdere installatiegangen die benodigd waren voor de verschillende productieprocessen. Één centraal tussenlid tussen de twee hallen die ooit als einde van het gebouw was gedacht. In de nieuwe situatie vormen deze twee centrale straten de hoofdontsluiting en entrees vanaf alle zijden / windrichtingen.


Het gebouw beschikt over twee hoofdniveau’s die beide aansluiten op het maaiveld. Het lager gelegen kolkniveau, vroeger de verdieping waar de eindproducten in de vorm van kunstzijde of vliegaskorrels verzameld werden en vanwaar de expeditie plaats vond was verborgen en dichtgemetseld. Nu is de gehele plint geopend en ontstaan er transparante, uitnodigende bedrijfsruimtes, sportvoorzieningen en horeca elk met een eigen entree aan het maaiveld.


Het tweede niveau is direct ontsloten aan de dijk. Hier was vroeger de hoofdentree voor medewerkers van de fabriek en is het niveau van de hallen waar de weefmachines en latere verwerkingsmachines van de Sinterfabriek stonden. Nu de basis verdieping van de werkstad met creatieve bedrijfsruimtes en evenementenhallen.


De verdiepingen in het noordelijk gelegen dijkgebouw deden vroeger dienst als keuken, kantine, was- & kleedruimte, een ventilatieverdieping met installaties die gekoppeld waren aan de ventilatiegangen en schoorstenen en mengvloer ten behoeve van de chemicaliën en grondstofen die gebruikt werden voor de verschillende productieprocessen en ook gekoppeld was aan één van de gangen in de rug van het gebouw. Het dijkgebouw, nu voorzien van creatieve bedrijfsruimtes en de gangen in de rug zijn gevuld met nieuwe installaties voor de huidige gebruiksfuncties, waardoor de schaaldaken van de hallen vrij van installaties konden blijven.

 

Geopende gevels
De gevels van De Vasim zijn in alle windrichtingen geopend. Ter plaatse van de centrale assen zijn nieuwe vensters geplaatst die toegang bieden tot de collectieve entrees. Deze entrees zijn over meerdere verdiepingen met elkaar verbonden en hebben op de verdieping balkons met functie voor samenkomst.

 

De repeterende structuur van betonnen constructie en schelpdaken, had een invulling van metselwerkbanden en boogramen. De boogramen waren dichtgezet met glazenbouwstenen, maar de oorspronkelijke betonnen ribben, waar vroeger de stalen fabrieksramen in zaten waren nog aanwezig. Door deze vensters op moderne wijze terug te brengen valt het licht weer vanaf boven in de hallen, zijn vanaf buiten de schelpdaken zichtbaar en is er vanaf de werkruimtes op de verdiepingen ook direct zicht naar de kolk en brug de oversteek.


In beide zijgevels zijn op dijkniveau in de metselwerk banden nieuwe openingen toegevoegd, die aan de oost- en westzijde elk op hun eigen manier reageren op de schaal van de omgeving en achterliggende functies. Aan de westzijde zijn vier grote vensters naar de grote kolk toegevoegd, waarvan er twee vast en te openen zijn. Het meest linker venster biedt toegang naar het dek met terras, het derde venster van links wordt gebruikt voor het laden- en lossen van de eventruimte. Aan de oostzijde zijn ter plaatse van de ateliers kleinere vensters toegevoegd die zorgen vor daglicht in de verschillende atelierruimtes, dans- en circusschool en geven zicht op het buitensportplein op de Kleine Kolk en onder de bogen van de brug.


Industrieel interieur
De eerste twee hallen vormen de Werkstad en hier in is een nieuw houten element toegevoegd dat als een industriele machine in de twee hallen is geland. Een verwijzing naar de machine die vroeger in deze twee hallen stond voor de verwerking van vliegas. Het houten volume heeft 3 niveaus en biedt onderdak aan meerdere ateliers, studio’s van verschillende soorten creatieve ondernemers en leslokalen voor de hogeschool. Het houten meubel vormt een verzachting tegenover de brute betonnen binnenwereld. De industriele bleekgroene kleurstelling komt op meerdere plaatsen als accentkleur terug en vormt een verbindend onderdeel in de ingrepen en nieuw toegevoegde elementen in het gehele gebouw. De restruimte op het dijkniveau biedt plek voor ontmoeting en interactie, ruimte voor expositie, terras van de horeca en wordt samen met de gebruikers de komende jaren ingevuld en tot leven gebracht.

 

Fotograaf Architectuur: Stijn Poelstra fotografie & video

Fotograaf Oostgevel & gebruikers: Thea van den Heuvel Fotografe

locatie:
Nijmegen
categorie:
Transformaties, Publieke gebouwen
m2:
12.000
opdrachtgever:
Lingotto
Team:
KlokGroep, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Croes
programma:
ruimte voor creatieve bedrijven, cultuur, sport, evenementen en horeca
periode:
2021 - 2023
Download PDF
ZECC-Vasim-0N-001-situation.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-facade-V.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-central-.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-floor-kolkniveau.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-making.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-sport.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-facade-d.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-floor-dijkniveau.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-multi-u.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-innside-central-.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-werksta.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-floor-verdieping.jpg
1Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-section.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-exploded_view_fu.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-historic.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-innside-central-.jpg
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-entrance.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-section-.jpg
1Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-entrance.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-facade-c.JPG
Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-outside-detail.JPG

Meer Transformaties

 • 122-Zecc_Architecten-Tweede_Kamer-parliament-transfo.JPG

  Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer

  locatie:
  Den Haag
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  80.000
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf
  Team:
  Strukton Worksphere
  programma:
  publieke entree, plenaire zaal, commissiezalen, kantoren, restaurants en horeca
  periode:
  2017 - 2021
 • 4Zecc_Architecten-transformation-Water_tower-housing.JPG

  Watertoren Utrecht

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  920
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  R&R Bouw, Neveschips, IMd, FMax-Isaac, DGMR
  programma:
  exclusief woonhuis, 3 appartementen, commerciële ruimte
  periode:
  2012 - 2022
 • Zecc-Gemeentehuis-Renswoude-City_Hall-exterior-head.JPG

  Gemeentehuis Renswoude

  locatie:
  Renswoude
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  1.060
  opdrachtgever:
  Gemeente Renswoude
  Team:
  Van Vliet Bouwmanagement, M3E, IBT, Gemeente Renswoude, Bouwbedrijf Osnabrugge, IRP Bouwadvies
  programma:
  Raadhuis, kantoren
  periode:
  2020 - 2023
 • Zecc-Coberco-fabriek-Arnhem-housing-interior-hall.jpg

  Cobercofabriek Arnhem

  locatie:
  Arnhem
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  16.000
  opdrachtgever:
  BPD Ontwikkeling
  Team:
  Delva landscape, Orange architects, Studiospacious
  programma:
  66 appartementen, 30 ggb
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Duvelhof-housing-transformation-Tilburg-courty.jpg

  Duvelhof Tilburg

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  8.100
  Team:
  Studio REDD, Nico de bont, Hazenberg Bouw, De Bouwecoloog
  programma:
  creatieve ateliers, 20 appartementen, commerciële ruimte, ondergronds parkeren
  periode:
  2020 - heden
 • 1Zecc-KPN-hof-Apeldoorn-header.jpg

  KPN-hof Apeldoorn

  locatie:
  Apeldoorn
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties, Gebiedsontwikkeling
  opdrachtgever:
  Explorius
  Team:
  Flux Landscape, Gemeente Apeldoorn
  programma:
  95 woningen, horeca, werken, commerciële ruimte
  periode:
  2023 - heden
 • 1Zecc_architecten-Onderdelenloods-transformation-Utr.jpg

  Onderdelenloods

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Interieur
  m2:
  1.700
  opdrachtgever:
  Zecc Vastgoed BV
  Team:
  R&R Bouw
  programma:
  5 kantoorstudio's
  periode:
  2021 - heden
 • Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-werksta.jpg

  De Vasim

  locatie:
  Nijmegen
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  12.000
  opdrachtgever:
  Lingotto
  Team:
  KlokGroep, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Croes
  programma:
  ruimte voor creatieve bedrijven, cultuur, sport, evenementen en horeca
  periode:
  2021 - 2023
 • 01-Zecc_Architecten-Bergen-Family_Farmhouse-Stolpbo.jpg

  Stolpboerderij Bergen

  locatie:
  Bergen
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  BOOM landscape
  programma:
  Hedendaags familiehuis
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Bibliotheek_Utrecht-KH-003_TITLE.jpg

  Interieur Bibliotheek Neude

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  9.000
  opdrachtgever:
  De Bibliotheek Utrecht
  Team:
  Rijnboutt, Jurriens B.V. maar! bouwmanagement, Coors, Keijsers, Gispen
  programma:
  bibliotheek, kantoren, horeca, vergaderzalen, auditorium
  periode:
  2015 - 2020
 • 01-Zecc_Architecten-Utrecht-house-steel-craft.JPG

  Steel Craft House

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  m2:
  120
  opdrachtgever:
  R. Manders en H. Caspersen
  Team:
  staalstudio, vrienden, vof de Bouwmaat
  programma:
  woning
  periode:
  2011 - 2020
 • 02_Spoorzone_Zwolle.jpg

  Visie De Loodsen - Spoorzone Zwolle

  locatie:
  Spoorzone Zwolle
  categorie:
  Transformaties, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  78.000
  opdrachtgever:
  NS / Museum de Fundatie / ArtEZ / Cibap / Gemeente Zwolle
  Team:
  BGSV
  programma:
  museum, onderwijs, creatieve en culturele bedrijvigheid, innovatie district, wonen, kantoor, culturele voorzieningen, horeca, exposities en tentoonstellingen
  periode:
  2021-2022
 • 6Herbestemming_wonen_werken-project-23-Herbestemmin.jpg

  Woonkerk XL

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  475
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Rietveld interieurbouw
  programma:
  Transformatie kerk tot ruimtelijk woonhuis
  periode:
  2007-2009
 • 1Zecc_Architecten-Ruimzicht_Den_Haag-48.jpg

  Ruimzicht Den Haag

  locatie:
  Den Haag
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties
  opdrachtgever:
  Staedion/ Heijmans Vastgoed
  programma:
  81 sociale huurwoningen, commerciële plint
  periode:
  2020 - heden
 • 15-Zecc_Architecten-GAK_gebouw-Amsterdam-transforma.JPG

  GAK middendeel

  locatie:
  Amsterdam
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  10.000
  opdrachtgever:
  Steenvastgoed
  Team:
  WDJArchitecten, ABT, DPA, Huygen
  programma:
  120 hotelkamers, lounge
  periode:
  2015 - 2020
 • Zecc_Architecten-villa-manor-marble-concrete-01A.JPG

  Buitenplaats Provincie Utrecht

  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  950
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Van Rossum, Nijeboer - Hage, Remy Meijers
  programma:
  woonhuis, kantoor
  periode:
  2016 - 2020
 • CAB-Cartesius-transformation-old-masonry-Zecc_Archi.jpg

  Transformatie CAB Cartesiusdriehoek

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  opdrachtgever:
  BPD / Lingotto
  Team:
  ZUS, CCO, Arup
  programma:
  leisure, maak industrie, appartementen
  periode:
  2017 - 2018
 • 52_Zecc_Architecten-transformation-Werkspoor_factor.JPG

  Werkspoorfabriek

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties
  m2:
  9.200
  opdrachtgever:
  Overvecht Vastgoed
  Team:
  Van Kessel Bouw, Respace, Kijk op Bouwen, Baas B.V, H2O Installatietechniek, Van Roekel & van Roekel, Wunderhund, Flux Landscape
  programma:
  creatieve bedrijven, maakindustrie, bierbrouwerij
  periode:
  2016 - 2019
 • 4Zecc_Architecten-transformation-Tweede_Daalsedijk-f.JPG

  Herbestemming Wagenmakerij

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties
  m2:
  1.200
  opdrachtgever:
  NS-Stations
  Team:
  Except, Aversch, Nieman
  programma:
  kantoren, multifunctioneel gebouw
  periode:
  2015 - 2017
 • Boothstraat-Zecc-transformation-masonry_lamellae-04.JPG

  Studentenhuisvesting

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties
  Team:
  Versteeg Utrecht
  programma:
  studentenhuisvesting
  periode:
  2014 - 2016
 • santpoort_zecc_wonen_cortenstaal_spoorhuis01.jpg

  Spoorhuis

  locatie:
  Santpoort
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  100
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  STUDIO JEROEN VAN ZWETSELAAR
  periode:
  2009 - 2012
 • Zecc_Architecten_Woonboerderij_Utrecht_wood_concret.jpg

  Woonboerderij

  locatie:
  provincie Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  950
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  STUDIO JEROEN VAN ZWETSELAAR, Van Rhenen, BOOM
  programma:
  woonhuis, kantoor, atelier
  periode:
  2013 - 2016
 • appartement_kapel_kerk_monument_utrecht_herbestemmi.jpg

  Woonkapel

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  250
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Thesis Bouw Nieuwegein
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2006 - 2007
 • 1NH_hotel_27_.JPG

  Sidewall(k)

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  Gemeente Utrecht
  Team:
  Bouwbedrijf van den Engel
  programma:
  Gevel van hergebruikte stoeptegels
  periode:
  2012 - 2014
 • 19Zecc_Herbestemming_exterieur_Drents_Archief_Assen.jpg

  Drents Archief 3.0

  locatie:
  Assen
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  3.300
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf en Drents Archief
  Team:
  Brands Bouwgroep B.V.
  programma:
  Openbaar archief
  periode:
  2010 - 2012
 • 2zecc_architects-water_tower-den_bosch-transformatio.JPG

  Watertoren

  locatie:
  Den Bosch
  categorie:
  Transformaties
  opdrachtgever:
  BOEi
  Team:
  BAM Utiliteitsbouw, Schakel & Schrale
  programma:
  Kantoren & horeca
  periode:
  2011 - 2014
 • Zecc_Architecten-Mout-Hilversum-Eurobioscoop-food_h.JPG

  Foodhall MOUT met Brouwerij

  locatie:
  Hilversum
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.000
  opdrachtgever:
  Teus Kroon
  programma:
  Foodhall, Gooische bierbrouwerij
  periode:
  2016 - 2017
 • 4StJansklooster_zecc_monument_vitens_watertoren_her.JPG

  Uitkijktoren Sint Jansklooster

  locatie:
  Sint Jansklooster
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  BOEi / Vitens en Natuurmonumenten
  programma:
  Uitkijktoren
  periode:
  2007 - 2014
 • 2Zecc_Architecten-Polygonale_Loods-transformation-re.JPG

  Polygonale Loods

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.500
  opdrachtgever:
  BOEi
  Team:
  EVE, BAM, Hugo Interieurvormgeving
  programma:
  restaurant, evenementenruimte
  periode:
  2015 - 2017
 • 5energieneutraal_monument_enul_driebergen_zecc_part.jpg

  Duurzaam Monument

  locatie:
  Driebergen
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  opdrachtgever:
  Particulier / Stichting Duurzaam Renoveren van Historische Gebouwen
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2009 - 2010
 • Zecc-transformation-water_tower-monument-house-Soes.jpg

  Woonwatertoren

  locatie:
  Soest
  categorie:
  Transformaties, Particulier, Interieur
  m2:
  280
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Plegt-Vos. Middelkoop
  programma:
  woonhuis
  periode:
  2002 - 2004
 • 1Zecc_Klushuis_Rolf_FR_Pompstraat_Rotterdam_architec.jpg

  Zwarte parel

  locatie:
  Rotterdam
  categorie:
  Transformaties, Particulier
  opdrachtgever:
  Particulier
  Team:
  Studio Rolf.fr
  programma:
  woning en atelier
  periode:
  2008 - 2012

Meer Publieke gebouwen

 • 122-Zecc_Architecten-Tweede_Kamer-parliament-transfo.JPG

  Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer

  locatie:
  Den Haag
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  80.000
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf
  Team:
  Strukton Worksphere
  programma:
  publieke entree, plenaire zaal, commissiezalen, kantoren, restaurants en horeca
  periode:
  2017 - 2021
 • Zecc-Nobelkwartier-De_Bilt-Sporthal-housing-front-n.jpg

  Nobelkwartier De Bilt

  locatie:
  De Bilt
  categorie:
  Woningbouw, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  6.400
  opdrachtgever:
  Gemeente De Bilt / H.F. Witte Centrum / Woongroen
  Team:
  IBT, DWA, M3E, Anyverse, Odin Wenting bouwadvies
  programma:
  sporthal, bijeenkomstcentrum met horeca, 10 appartementen, 8 ggb
  periode:
  2019 - heden
 • Zecc-Gemeentehuis-Renswoude-City_Hall-exterior-head.JPG

  Gemeentehuis Renswoude

  locatie:
  Renswoude
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  1.060
  opdrachtgever:
  Gemeente Renswoude
  Team:
  Van Vliet Bouwmanagement, M3E, IBT, Gemeente Renswoude, Bouwbedrijf Osnabrugge, IRP Bouwadvies
  programma:
  Raadhuis, kantoren
  periode:
  2020 - 2023
 • Zecc-Coberco-fabriek-Arnhem-housing-interior-hall.jpg

  Cobercofabriek Arnhem

  locatie:
  Arnhem
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  16.000
  opdrachtgever:
  BPD Ontwikkeling
  Team:
  Delva landscape, Orange architects, Studiospacious
  programma:
  66 appartementen, 30 ggb
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Duvelhof-housing-transformation-Tilburg-courty.jpg

  Duvelhof Tilburg

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Woningbouw, Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  m2:
  8.100
  Team:
  Studio REDD, Nico de bont, Hazenberg Bouw, De Bouwecoloog
  programma:
  creatieve ateliers, 20 appartementen, commerciële ruimte, ondergronds parkeren
  periode:
  2020 - heden
 • Zecc-Vasim-Nijmegen-transformation-interior-werksta.jpg

  De Vasim

  locatie:
  Nijmegen
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  12.000
  opdrachtgever:
  Lingotto
  Team:
  KlokGroep, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Croes
  programma:
  ruimte voor creatieve bedrijven, cultuur, sport, evenementen en horeca
  periode:
  2021 - 2023
 • 01-Zecc_Architecten-Klaprozenweg-ensemble-voorgevel.jpg

  Klaprozenweg Amsterdam

  locatie:
  Amsterdam-Noord
  categorie:
  Woningbouw, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  Urban Fabric en Hoorne Vastgoed
  Team:
  Buro Ruim
  programma:
  Supermarkt, 86 huurappartementen, commerciële plint, Ondergrondse parkeergarage
  periode:
  2022 - heden
 • Zecc-Bibliotheek_Utrecht-KH-003_TITLE.jpg

  Interieur Bibliotheek Neude

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  9.000
  opdrachtgever:
  De Bibliotheek Utrecht
  Team:
  Rijnboutt, Jurriens B.V. maar! bouwmanagement, Coors, Keijsers, Gispen
  programma:
  bibliotheek, kantoren, horeca, vergaderzalen, auditorium
  periode:
  2015 - 2020
 • 101-Zecc_Architecten-LRC-parking_garage-masonry-pref.JPG

  Parkeergebouw Berlijnplein

  locatie:
  Leidsche Rijn Centrum
  categorie:
  Publieke gebouwen
  m2:
  20.500
  opdrachtgever:
  Gemeente Utrecht
  Team:
  BBN, IMd ingenieurs, Verhoef Installaties, HCPS
  programma:
  parkeergarage
  periode:
  2016 - 2020
 • 15-Zecc_Architecten-GAK_gebouw-Amsterdam-transforma.JPG

  GAK middendeel

  locatie:
  Amsterdam
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  10.000
  opdrachtgever:
  Steenvastgoed
  Team:
  WDJArchitecten, ABT, DPA, Huygen
  programma:
  120 hotelkamers, lounge
  periode:
  2015 - 2020
 • CAB-Cartesius-transformation-old-masonry-Zecc_Archi.jpg

  Transformatie CAB Cartesiusdriehoek

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling
  opdrachtgever:
  BPD / Lingotto
  Team:
  ZUS, CCO, Arup
  programma:
  leisure, maak industrie, appartementen
  periode:
  2017 - 2018
 • 1NH_hotel_27_.JPG

  Sidewall(k)

  locatie:
  Utrecht
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  Gemeente Utrecht
  Team:
  Bouwbedrijf van den Engel
  programma:
  Gevel van hergebruikte stoeptegels
  periode:
  2012 - 2014
 • 19Zecc_Herbestemming_exterieur_Drents_Archief_Assen.jpg

  Drents Archief 3.0

  locatie:
  Assen
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  m2:
  3.300
  opdrachtgever:
  Rijksvastgoedbedrijf en Drents Archief
  Team:
  Brands Bouwgroep B.V.
  programma:
  Openbaar archief
  periode:
  2010 - 2012
 • Zecc_Architecten-Mout-Hilversum-Eurobioscoop-food_h.JPG

  Foodhall MOUT met Brouwerij

  locatie:
  Hilversum
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.000
  opdrachtgever:
  Teus Kroon
  programma:
  Foodhall, Gooische bierbrouwerij
  periode:
  2016 - 2017
 • 4StJansklooster_zecc_monument_vitens_watertoren_her.JPG

  Uitkijktoren Sint Jansklooster

  locatie:
  Sint Jansklooster
  categorie:
  Transformaties, Interieur, Publieke gebouwen
  opdrachtgever:
  BOEi / Vitens en Natuurmonumenten
  programma:
  Uitkijktoren
  periode:
  2007 - 2014
 • 2Zecc_Architecten-Polygonale_Loods-transformation-re.JPG

  Polygonale Loods

  locatie:
  Tilburg
  categorie:
  Transformaties, Publieke gebouwen
  m2:
  1.500
  opdrachtgever:
  BOEi
  Team:
  EVE, BAM, Hugo Interieurvormgeving
  programma:
  restaurant, evenementenruimte
  periode:
  2015 - 2017